1. Na svoj telefon sem prejel SMS s hitro povezavo do izbrane vsebine, a imam te?avo pri povezovanju. Kako se lahko pove?em?

  Za prenos, polifoni?nih melodij, ozadij, tem in Java iger potrebujete pravilne WAP nastavitve na va?em telefonu. Nastavitve so odvisne od vrste telefona in mobilnega operaterja. Spodaj lahko najdete povezave na spletne strani operaterjev v Sloveniji, kjer lahko najdete ve? informacij o nastavitvah za va? telefon.

 2. Za Mobitelove/Debitelove uporabnike:

  ?e do wap strani lahko dostopate, potem so nastavitve za va? telefon ?e nastavljene in lahko naro?ate vsebino.

  ?e GPRS dostopa ?e nimate urejenega, si ga morate vzpostaviti. Ve? o mo?nostih GPRS dostopa za naro?nike Mobitela in Mobi uporabnike najdete na (Dodatne informacije o storitvi Paketni prenos podatkov).

  Za dodatno pomo? pokli?ite pomo? uporabnikom: 041 700 700. V primeru, da ste Debitelov naro?nik, velja za vas vse zgoraj napisano, le da je ?tevilka za pomo? naro?nikom 041 400 100.

 3. Kako vem da sem uspe?no opravil(a) nakup vsebine?

  Poslali ste SMS sporo?ilo s kodo vsebine ter prejeli hitro povezavo (wap push). Po pritisku na hitro povezavo ste se s svojim telefonom povezali na wap stran, kjer ste si prenesli vsebino na svoj telefon. Ko se je vsebina prenesla na va? telefon, ste jo shranili oz. se je shranila sama (odvisno od znamke in tipa va?ega mobilnega telefona).

 4. Po poslanem SMS sporo?ilu s kodo nisem prejel ni?esar, kaj je narobe?

  ?e ste pravilno poslali SMS sporo?ilo s kodo na 6565 in niste prejeli nobenega sporo?ila, sta mo?nosti za to napako dve: va? telefon nima vklopljenega sprejema hitre povezave ali takega sprejema ne podpira (za pomo? pri tem pokli?ite 041 700 700 - Mobitelov center za pomo? naro?nikom), ali pa nimate vklopljenega GPRS prenosa. Tudi v tem primeru za pomo? pokli?ite 041 700 700, Mobitelov center za pomo? naro?nikom.

 5. Si moram naro?eno vsebino prenesti takoj ko dobim hitro povezavo ali lahko to storim tudi pozneje?

  Vsaka izbrana vsebina se ob prvem poizkusu prenosa na va? telefon aktivira za nekaj minut. ?e v tem ?asu ne uspete nalo?iti vsebine, vam lahko ?as pote?e. V tem primeru pokli?ite ?tevilko 02 250 23 84 - pomo? naro?nikom mobilnih storitev, da vam ponovno aktiviramo vsebino.

 6. Naro?eno vsebino sem prenesel vendar je na telefonu ne najdem.

  Od tipa telefona je odvisno, kam v telefonu se shranjujejo potisnjena sporo?ila. Nekateri telefoni jih prejmejo pod "prejeto" oz "inbox", nekateri pa jih imajo pod "internetne storitve" ali "wap storitve" - Potisnjena sporo?ila ali Wap push.

 7. Zakaj na portalu smesen.si ni vsebin za moj aparat za prijateljevega pa jih je veliko?

  Vsebine, ki jih nudimo za posamezne telefone, nam dobavljajo razli?ni ponudniki. Nabor vsebin za ?e ve? mobilnikov bomo z veseljem ponudili, ?e nam jih bodo zagotovili dobavitelji vsebin.

 8. Kaj se zgodi z vsebinami, ki sem ga prenesel s portala smesen.si, ?e zamenjam telefon?

  Ob menjavi aparata je treba vsebine nalo?iti ponovno (motiv se namre? shrani na telefon). Pri vsakokratnem nalaganju bodite pozorni, da preneseno vsebino obvezno shranite.

 9. Aparat sem imel na servisu, kjer so mi nadgradili programsko opremo. Na telefonu sedaj ne najdem ve? melodij in ozadij, ki sem jih nalo?il s portala smesen.si. Kje so?

  Nalo?ene vsebine se v primeru nadgradnje programske opreme, servisnega posega na aparatu in povrnitve tovarni?kih nastavitev izgubijo.

Surfer 1
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDTN pošljite na 4141
Surfer 2
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDTK pošljite na 4141
Skok s kolesom
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDGJ pošljite na 4141
Preskok z kolesom
Koda za prenos video vsebine na telefon: MWDGP pošljite na 4141
2009 © Vse pravice pridržane